Бу туганнар турындагы мәгълүматны карау, куллану, кешегә бирү, күрсәтү өчен ул мәгълүматның хуҗаларының рөхсәтләрен, ризалыкларын алу кирәк булырга мөмкин! Ул мәгълүматның хуҗаларының адресларын мәгълүмат файлы (data1.js яки башка) ның кодыннан карагыз яки түбәндә карагыз:
 
Бу программаның "кодын" (чыганагын) куллана аласыз, ул программа "коды" һәм аны куллану шартлары - бу битнең кодында (чыганагында).
Бу программаны куллану өчен бу битне (туганнар.html) 3 скрипты (window_functions.js, sejere_class.js, pako_inflate.min.js) белән бергә саклагыз һәм data1-.js файлын аның белән бер үк папкага саклагыз. Аннары data1-.js ны копияләп, data1.js файлы ясагыз, һәм аны төзәтегез, туганнарыгыз турындагы мәгълүмат белән тутырыгыз. Аннары туганнар.html ны браузер белән ачып карагыз.
" " файлы ачылган.
Башка мәгълүмат файлын ачу. js һәм gramps төрендәге файлларны ачып була.
Бу (сайланган) кеше өчен мәгълүмат файлы эчтәлеге
Бу ачылган файлда булган барлык кешеләр
 

Бу сайланган кеше өчен мәгълүмат файлы эчтәлеге:

 
Файл исемен "data1.js" дип яки "   " дип куйсагыз була.
Түбәндәге кодны копияләү
Монда кешенең ата-анасы турында мәгълүмат бар.
 

:

 
Js форматында Wft форматына күчерү
Монда кешенең ата-анасы турында мәгълүмат бар. Бу хәзер сайланган кешенең туганы булмаганнар "//" белән күрсәтелгән.
 
Ө
с
к
ә

м
е
н
ү


Ө
с
к
ә

м
е
н
ү


Ө
с
к
ә

м
е
н
ү


Ө
с
к
ә

м
е
н
ү


Ө
с
к
ә

м
е
н
ү