Арча муниципаль районы Кушлавыч төп гомумбелем бирү мәктәбе
Сез дә танышыгыз...

Тулы адрес:

Татарстан Республикасы, Арча муниципаль районы,

Кушлавыч авылы, Тукай урамы, йорт № 1.

Индекс:

422017.

Мәктәп телефоны:

(88466) 50-3-07.

Электрон почта:

koshlaush@yandex.ru